Danske studerende plagierer som aldrig før

Studerende på blandt andet Handelshøjskolen i Århus kopierer og plagierer i stigende grad andres arbejde.

Både i gymnasiet og på de videregående uddannelse bliver plagiering og kopiering af eksamensopgaver et større og større problem, siger en række uddannelsesfolk til Dagbladet Information.

På Handelshøjskolen i Århus har uddannelseschefen Torben Dahl i de sidste tre år haft i alt 51 alvorlige sager om eksamenssnyd, hvor af langt de fleste handlede om ulovlig plagiering. »Det her er kun toppen af isbjerget. Og hvor stort er isbjerget så?

- Efter at vi er blevet mere opmærksomme på problemet, finder vi flere og flere, siger Torben Dahl til Information.

Udviklingen vækker bekymring på de danske uddannelsesinstitutioner.

- Det er bestemt ikke et pseudoproblem, for dels devaluerer det værdien af de studerende uddannelse, dels underminerer det jo hele den akademiske praksis, siger Jens Oddershede, som er rektor på Syddansk Universitet og formand for universiteternes samarbejdsorgan, Rektorkollegiet.

Alligevel har hverken Roskilde Universitetscenter, Københavns Universitet eller Århus Universitet faste procedurer for at afsløre de studerende, som
plagierer.

På danske universiteter straffes plagiering med bortvisning enten fra eksamen eller i grove tilfælde fra universitetet.