Danmarks bedste til kræft

Århus Universitetshospital, Skejby og Århus Sygehus er danmarksmestre i kræftbehandling

Det er bladet Dagens Medicin, der kårer Århus Universitetshospital, Skejby og Århus Sygehus som danmarksmestre i kræftbehandling.- Konstellationen Skejby/Århus Sygehus resulterer i topplaceringer inden for både lungekræft og tarmkræft, både på grund af gode behandlingsresultater og mange stemmer fra bladets læsere, skriver Dagens Medicin i sin begrundelse.

Århus Universitetshospital varetager cirka 75 procent af kræftbehandlingen i Region Midtjylland, og patienttilfredsheden er tæt på 100 procent på de største kræftafdelinger.

- De østjyske hospitalers popularitet er en stor del af forklaringen på deres samlede førsteplads inden for kræftbehandling i Danmark, skriver Dagens Medicin

Cheflæge på Århus Sygehus, Anne Thomassen, glæder sig over hæderen.

- Det skal tilskrives et helt enestående engagement hos vort personale med at levere den fagligt bedste behandling, med respekt og omsorg, i et veltilrettelagt forløb for den enkelte patient, siger Anne Thomassen.

På Århus Universitetshospital er omdrejningspunktet for patienternes behandling tværfaglige konferencer, hvor specialister fra forskellige afdelinger deltager og planlægger behandlingen i fællesskab.

Cheflæge på Skejby, Kristjar Skajaa, glæder sig over det gode samarbejde til glæde for patienterne.

- De tværfaglige konferencer sikrer, at der er et godt og patientfokuseret samarbejde på kryds og tværs mellem højt specialiserede afdelinger på Skejby og Århus Sygehus, på trods af at afdelingerne ligger på flere forskellige matrikler i Århus, siger Kristjar Skajaa.

Kemoterapi til voksne patienter og strålebehandling foregår på Onkologisk Afdeling, Århus Sygehus, dog udfører Hæmatologisk Afdeling, Århus Sygehus, kemoterapi og knoglemarvstransplantation på patienter med leukæmi eller lymfom, mens børn med kræft behandles på Børneonkologisk Afsnit på Skejby