Dagens søforhør slut i Vejle

Flere vidner kunne ikke komme med afgørende forklaringer på, hvordan skonnerten Martha sank.

Dagens søforhør i Vejle sluttede uden, at man var kommet afgørende nærmere en årsag til, hvorfor skonnerten Martha blev fyldt med vand og sank natten til søndag.

To af skonnertens styrmænd, to redningsfolk og en formand fra den forening der står bag skonnerten, fortalte ellers alt hvad de vidste om både skib, og hvad der skete i timerne op til forliset.

De afhørte fortalte om flere episoder som muligvis har været medvirkende til at situationen ombord blev forværret.

De pumper der blev sejlet ud til skibet virkede ikke tilfredsstillende, da de konstant stoppede til med snavs. Vand fossede op af toilettet fordi en søventil angiveligt stod åben. Det medvirkede muligvis til at skibet blev bordfyldt.

Desuden har redningsmandskabets ønske om få skibet bragt ned i fart, muligvis været medvirkende til forliset. Skibet skulle nemlig standses før redningsfolkene kunne borde skibet og derved mistede man angiveligt styrefart og mere vand trængte ind i skibet.

Men nogen entydig forklaring på, hvorfor det gik så galt som det gjorde, blev der altså ikke givet.

Der afholdes endnu et søforhør den 22. august.