Chefen giver depression

Arbejdspres ligegyldigt, viser undersøgelse

Foto: Colourbox

Det er ikke stakken af uløste opgaver på skrivebordene, der gør de ansatte deprimerede.

Det er konklusionen i et nyt studie fra Aarhus Universitetshospital, hvor forskere har undersøgt, hvilke faktorer der sender folk deprimerede hjem fra arbejde, skriver Videnskab.dk.

Studiet viser, at arbejdspresset ikke betyder noget for, om folk bliver deprimerede. Man kan sagtens have uoverskuelige mængder arbejdsopgaver, uden at blive deprimeret.

Det er i stedet arbejdsmiljøet og følelsen af at blive behandlet uretfærdigt af ledelsen, der giver et negativt udslag på humøret.

Psykolog og ph.d. Matias Brødsgaard Grynderup fra Arbejdsmedicinsk Klinik på Aarhus Universitetshospital er en af forskerne bag undersøgelsen.

- Vi har måske en tendens til altid at fokusere på depression og stress i kobling til arbejdspres og arbejdsmængde. Men vores studie viser, at arbejdspresset faktisk ikke har nogen indflydelse på, om folk bliver deprimerede, siger Matias Brødsgaard Grynderup.

Se: Fire gange så mange mænd

Dermed kan man ikke minimere risikoen for at udvikle depression blandt medarbejderne ved at ændre på arbejdsmængden. Det er andre faktorer, der spiller ind.

- Og det er de områder, der bør fokuseres på i fremtiden, siger Matias Brødsgaard Grynderup til Videnskab.dk.

Resultatet er for nylig offentliggjort i tre forskellige artikler i de videnskabelige tidsskrifter Occupational and Environmental Medicine, psychoneuroendocrhinology og Scandinavian Journal of Work, Environment & Health .

4500 offentligt ansatte fordelt på forskellige arbejdspladser - skoler, hospitalsafdelinger, børnehaver og kontorer i Aarhus - har deltaget i undersøgelsen.

Forskerne har lavet personlige interview med en række af undersøgelsesdeltagerne for at afgøre, hvem der havde en klinisk depression.

Forskerne har desuden undersøgt undersøgelsesdeltagernes mængde af stresshormonet kortisol i spyttet.