Chauffører flygter fra jobbet

Østjyske lastbilchauffører er utilfredse med de forhøjede straffe for at overtræde færdselsloven.

De østjyske vognmænd har fået sværere ved at skaffe arbejdskraft, efter at et nyt bødesystem trådte i kraft for to uger siden.

Systemet byder på markant højere straffe for ikke at overholde færdselsloven. For eksempel udløser det i dag klækkelige bøder, hvis køre- og hviletidsbestem- melserne ikke bliver overholdt.

Vognmand Ole Glibstrup fra Viby har oplevet, at en stribe af hans i alt 125 chauffører har sagt op på grund af de nye regler. Ifølge ham bliver chaufførernes småforseelser straffet med bøder i tusindkronersklassen, og dermed kan det ikke længere betale sig at gå på arbejde.

TV 2 / ØSTJYLLAND har mere om sagen i fredagens udsendelser.