Cand. phil. ny direktør for Teknisk Skole

Bestyrelsen på Aarhus Tekniske Skole har valgt en ny direktør.

Bestyrelsen har nu udpeget en ny direktør for Aarhus tekniske Skole. Valget faldt på den 50-årige Annette Ernst Lauridsen, der i øjeblikket er konstitueret som direktør.

Annette Ernst Lauridsen er oprindelig uddannet cand. phil i Nordisk sprog og litteratur fra Aarhus Universitet og har siden 1987 været ansat på Aarhus tekniske Skole. Hun var først lærer på grunduddannelserne og HTX, og herefter i en 3-årig periode fagkonsulent i dansk for Undervisningsministeriet. Senere har Annette Ernst Lauridsen fungeret som inspektør og uddannelseschef - og endelig de seneste år som vicedirektør.

Annette Ernst Lauridsens både dybe, brede og solide indsigt i undervisningssektoren og hendes mangeårige erfaring med ledelsesarbejde og senest organisationsudvikling og - ændringer gør, at bestyrelsen og skolen ser frem til det videre samarbejde med hende, skiver Århus tekniske skole i en pressemeddelelse.

Annette Ernst Lauridsen tiltræder formelt som direktør for Aarhus tekniske Skole den 1. maj.