Bytte, bytte job-købmand

Ledige tager over, mens ansatte er på kursus

Foto: Colourbox

Når 200 dagplejere og pædagogmedhjælpere i Norddjurs Kommune løbende skal på efteruddannelse, er det ledige, der får mulighed for at tage over.

Norddjurs Kommune samarbejder nemlig med jobcenteret og FOA om et jobrotationsprojekt, der skal gøre medarbejderne dygtigere og samtidig skabe beskæftigelse.

- Vi har store ambitioner om høj kvalitet i alle vores dagtilbud, og derfor er det selvfølgelig helt afgørende at have fokus på kompetenceudvikling af alle personalegrupper. At det kan gøres på en måde, som giver en række fordele både for dagtilbuddene og for de ledige, er jo glædeligt, siger formand for børne- og ungdomsudvalget, Lars Østergaard (V), i en pressemeddelelse.

Når medarbejderne er på kursus, får de ledige som udgangspunkt mulighed for fire ugers virksomhedspraktik, hvorefter der er mulighed for at blive ansat med løntilskud og senere en jobrotationsansættelse. På længere sigt kan den ledige få tilbudt en tidsbegrænset ansættelse.

Læs også Jobprojekt: Ledige fra Randers cykler til Alpe d'huez

Ledige optjener ikke dagpenge i perioden, men får derimod mulighed for at stifte bekendtskab med dagtilbudsområdet, fortæller afdelingsleder Pernille Ege Nielsen:

- De ledige får afprøvet, om arbejdet i et dagtilbud er noget for dem - og selvom vi ikke altid kan tilbyde en ordinær ansættelse, får de jo nye kompetencer og erfaringer til CV'et, siger hun.

Projektet løber frem til august 2015, hvor alle dagplejere og pædagogmedhjælpere forventes at have gennemført kurset, som omhandler arbejdsprocesser.