Bygger helt ny by

Syddjurs Kommune arbejder i øjeblikket på at bygge et helt nyt byområde

Den nye by ligger umiddelbart nord for Kalø Vig. Foto: Google Maps

Det er langs Kalø Bugt, at Syddjurs Kommune pønser på, at udvikle et helt nyt byområde.

Tanken er, at området, på længere sigt, skal kunne rumme helt op til 10.000 mennesker. 
 
Det er ikke lige nu og her, at den nye by skal skyde op. Men over de næste mange år skal byområdet udvikles etapevis.

Det skal blandt andet ske på baggrund af rådgivning og konkurrencer blandt arkitekter, byplanlæggere, økonomer og sociologer.

Se planen for det nye område ovenfor til højre i denne artikel.