Bus, bil eller tog? Folketingskandidater diskuterer trafikken

Næsten alle typer motoriserede transportmidler blev vendt under den sidste politiske debat inden valget onsdag.

01:14

VIDEO: Trafik var et af emnerne under "De sidste ord"-debatten tirsdag aften.

Der er få timer til valgdagen, og aftenen inden blev af østjyske folketingskandidater brug til at debattere den politik, de håber på at få lov til at føre ud i livet.

Læs også Østjyllands folketingskandidater uenige: Hvordan hjælper vi børnene?

Et af de omdiskuterede emner var trafikken. Region Midtjylland har for nylig sat en spareplan i gang, der rammer 21 busruter over hele regionen.

Årsagen til, at spareplanen er nødvendig, er der flere meninger om.

- Hvis man kigger på det budget, der har været ved etableringen af letbanen, så har der været en gigantisk budgetregnefejl. Den har været forsinket, og det koster mange millioner, og så har man åbenbart fået den brillante ide, at man vil spare på de regionale busser, som servicerer andre egne af regionen, siger Hans Kristian Skibby (DF).

Hans Kristian Skibby (DF) mener, at man skal investere i at gøre privatbilismen mere miljøvenlig.

Dansk Folkeparti-kandidaten bliver bakket op af en politiker fra den modsatte fløj.

- Det er udbygning af den kollektive trafik, som vi skal satse på, og det er dybt ulykkeligt, at letbanen er blevet så meget forsinket, og jeg synes, det er ærgerligt, at trafikministeren ikke har kunne sikre, at vi fik den godkendelsesprocedure hurtigere, siger Søren Egge Rasmussen (EL)

Trafik-, bygnings- og boligministeren var selv til stede, og selvom han er enig i, at busbesparelserne skyldes en stor regning fra letbanen, så mener han ikke, at det er regeringens ansvar, at busruterne bliver sparet væk.

- Det her er et resultat af beslutninger, som er truffet lokalt, om at der skal være en letbane i Østjylland. Den er rigtig, rigtig dyr både i anlæg og i drift, og for at finde penge til driften af letbanen, bliver regionen og kommunerne nødt til at spare på busruterne, siger Ole Birk Olesen (LA).

Søren Egge Rasmussen (EL) vil gerne styrke togtrafikken for at passe på klimaet.

Et af de nye partier på stemmesedlen denne gang er Partiet Klaus Riskær Pedersen. De var til aftenens debat repræsenteret af Mogens Birkelund (KRP), og de har også en holdning til offentlig transport.

- Vi vil styrke den kollektive trafik ved at få flere midler dertil. Et af områderne, vi vil sætte ind på, er, hvad det koster at inddrive de her billetindtæger. Kunne det være en bedre ide at gøre en del af den kollektive trafik gratis, siger han.

Tog, biler og broer

Men busruterne og letbanen var ikke de eneste offentlige transportmidler, der blev diskuteret togtrafikken, den private bilisme og en potentielt kommende bro var også på dagsordenen.

En Kattegatbro er før blevet diskuteret og skudt ned, fordi den ville blive for dyr, men tirsdag aften blev emnet taget op igen.

Ole Birk Olesen (LA) mener, at det er realistisk med en bro over Kattegat, hvis det gøres rigtigt.

- Vi skal jo have en Kattegatbro, som realistisk kan gennemføres. Vi kan få en vejbro fra Østjylland til Sjælland, som gør, at folk kan spare halvanden time på transporten mellem Aarhus og København, siger Ole Birk Olesen (LA).

Trafikministeren mener, at bilisterne på en sådan bro gennem en afgift svarende til den på Storebælt i længden vil kunne betale for projektet.

Men der bliver ifølge Liberal Alliance-politikeren ikke plads i økonomien til også at have tog kørende på broen mellem Jylland og Sjælland. Og det er problematisk ifølge nogle af de politikere, der var til stede under aftenens debat.

- Vi skal holde fast i den her togfond, hvor vi kommer frem til, at man kan køre fra Aarhus til København på to timer. Det, synes jeg, er en god løsning. Vi har en klimaudfordring, og den løser vi ikke ved at køre videre med mere bilisme, siger Søren Egge Rasmussen (EL).

Mogens Birkelund (KRP) vil gerne styrke den offentlige transport ved at føre flere midler til den.

Selvom Hans Kristian Skibby (DF) er enig i, at der er en klimaudfordring, så vil han gerne gribe den an på en lidt anden måde.

- Var det ikke bedre at investere noget innovativt i at gøre bilerne mere miljømæssige? Hvis bilproducenterne får lov til at udvikle deres produkter, så ville vi få nogle mere innovative løsninger, siger Hans Kristian Skibby.

Udvikling i bilernes miljøvenlighed er noget, flere af de deltagende politikere går ind for.

Læs også VIDEO: Østjyske folketingskandidater gav de sidste ord inden valget

- Vi mener, at der skal være et rimeligt antal elbiler på markedet. Det skal den bil, der ligesom er konebilen – eller bil nummer to, siger Mogens Birkelund (KRP)