Budgetaftale i Favrskov

Alle partier i Favrskov kommunalbestyrelse undtagen De Konservative står bag en ny budgetaftale.

Aftalen om budgettet for 2008-11 tager udgangspunkt i et budgetforslag, som et flertal af byrådets partier blev enige om på et budgetseminaret sidst i august.

Prisen på maden til de ældre på plejecentrene stiger ikke så meget som foreslået i budgetforslaget og en rammebesparelse på børneområdet udgår helt. Samtidig vil kommunen bruge flere penge til anlæg på børnepasnings- og skoleområdet samt til mere it i folkeskolen.

Det er nogle af de væsentligste ændringer i den budgetaftale, som Venstre, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre står bag.

Skatteprocenten stiger med 0,35 procentpoint og grundskyldspromillen stiger med 2,0. Det får kommunens indtægter til at stige med i alt 26,5 mio. kr. i 2008.