Bryder vandløbs-regler

Landmænd og lodsejere snyder med vandløbs-reglerne

 Landmænd og lodsejere snyder med de lovpligtige 2-meter-bræmmer langs vandløb, hvor de ikke må dyrke afgrøder. Det viser Favrskov Kommunes kontrol-besøg hos landmænd med jord ned til åer og søer, skriver DR Østjylland.

- Vi ser typisk overtrædelse af bræmmerne med en meter. Andre steder ser vi, at der er pløjet helt ud til kanten af vandløbet, siger biolog Jens Albert Hansen fra Favrskov Kommune.

Kommunen uddelte sidste år 21 indskærpelser og en enkelt politianmeldelse for overtrædelse af bræmme-loven. En politianmeldelse kan resultere i en bøde på omkring 2.000 kr.