Bruger mere tid hos de ældre

Effektiviseringer i Silkeborg Kommunes hjemmepleje betyder, at hjemmehjælperne har mere tid hos de ældre.

Hjemmehjælperne i Silkeborg bruger mere tid hos de ældre, end de gjorde tidligere.

Silkeborg Kommune har netop gennemført en omfattende registrering af hjemme- hjælpernes tidsforbrug, og det viser sig, at de ansatte bruger over halvdelen af deres arbejdstid hjemme hos de ældre.

Helt nøjagtig bruger en hjemmehjælper i løbet af en almindelig dagvagt 52,7 procent af tiden hos de ældre mod 46,8 procent sidste gang, deres arbejdstid blev målt.

Den tid, som ikke bruges hos de ældre, anvendes blandt andet til transport, møder og uddannelse.

Stigningen i tidsforbruget hos de ældre skyldes ifølge Silkeborg Kommune, at effektiviteten i hjemmeplejen er steget. På den måde er der frigivet nogle ressourcer, som kan bruges der, hvor der er mest brug for det.

TV 2 / ØSTJYLLAND her mere om sagen

i dagens udsendelser.