Brug for tilbud til demente

Stigende behov for støtte til demente

Der er behov for flere tilbud til demente i Favrskov Kommune. Tre tilbud er ikke nok, vurderer ældrerådet.

Der skal være flere tilbud til de demente i Favrskov Kommune, end der er nu. Lige nu råder kommunen over to dagtilbud og et kolonihavehus, hvor de demente kan komme fire gange om ugen.

Men kommunens ældreråd har vurderet, at det ikke er nok, da der i stigende grad er behov for støtte til demente.

Derfor anbefaler rådet, at de eksisterende tilbud udbygges og suppleres med decentrale tilbud. det skriver Radio Alfa.