Brug af vikartimer i psykiatrien er steget voldsomt

Udgifterne til vikarer i psykiatrien i Region Midtjylland er eksploderet de seneste to år

Udgifterne til vikarer i psykiatrien i Region Midtjylland er eksploderet de seneste to år. I 2014 brugte regionen 34,5 millioner kroner på eksterne vikarer. Alene frem til november 2016 havde regionen brugt 63,5 millioner kroner, viser en aktindsigt, som Fagbladet FOA har fået.

Det store vikarforbrug er problematisk for både medarbejdere og patienter. Det fortæller Jesper Priskorn, der er fællestillidsrepræsentant på Psykiatrisk Hospital Risskov, som er et af de midtjyske sygehuse, hvor der er mange vikarer.

Læs også Nattevagter og narkohunde skal sikre trygheden i Risskov

- For at være en ordentlig medarbejder i psykiatrien og kunne mærke de vibrationer, som er på afdelingen, der skal man have en erfaring på mindst fem år for mig at se. Hvis man får en uerfaren vikar, kan det - sat lidt på spidsen - være lidt ligesom at få en 18. patient, siger han.

Den manglende erfaring, som følger med vikarerne ind på afdelingerne, går ifølge fællestillidsrepræsentanten ud over behandlingen af patienterne.

- Kontinuiteten bliver ødelagt, hvis der er for mange vikarer. Det går ud over behandlingen af patienterne og skaber utryghed blandt medarbejderne. De fleste ansatte er her kun 6-12 måneder, og så smutter de igen, fordi de ikke kan holde ud at være her. Det er en ond cirkel, siger Jesper Priskorn.

Læs også Afdeling får strakspåbud efter alvorlig ulykke

Han henviser blandt andet til, at personalet på Risskov oftere bliver udsat for vold og trusler, hvilket bekræftes af voldsregistreringer fra det såkaldte VTC-system i Region Midtjylland, som Fagbladet FOA har fået aktindsigt i. Her steg andelen af fysiske overgreb mod personalet fra 633 i 2015 til 795 ved udgangen af 2016, mens psykiske overgreb i samme periode voksede fra 675 til 900.

Hos Bedre Psykiatri, der er talerør for pårørende til mennesker med psykisk sygdom, er de også bekymrede over den markante stigning i vikarudgifterne:

- Der er ingen tvivl om, at det er bedst for patienten, at det er fast personale, som de kender og er trygge ved. Det skaber utryghed, hvis det hele tiden er nye personer som den psykisk syge møder. Utrygheden gør behandlingen dårligere og i værste fald kan den føre til frustration og farlige situationer, siger Birgit Elgaard, formand i Bedre Psykiatri.

Læs også Pårørende: Giv psykiatrien samme løft som kræftområdet

Tal over patienters selvmord under indlæggelse indikerer da også, at behandlingen er presset i Region Midtjylland. Ved udgangen af 2016 havde 10 patienter begået selvmord, hvilket er det højeste antal i perioden fra 2012 til 2016, som Fagbladet FOA har fået aktindsigt i. Til sammenligning begik fem patienter selvmord under indlæggelse i 2015.

Bent Hansen (S), der er formand for Region Midtjylland, er opmærksom på det voksende vikarforbrug, som han lige nu arbejder på at få nedbragt.

- Vi har aftalt med den arbejdsgruppe, der blev nedsat for tre måneder siden, at man vil konvertere vikarer til fastansatte. Det er noget, vi arbejder på nu. Men de folk, vi skal ansætte, skal have de rette faglige kvalifikationer, så nogle af dem skal have efteruddannelse. Det er de i gang med nu, siger han.