Broen er rådden

Ny løsning skal være langtidsholdbar

Foto: Morten Rasmussen

Randers Kommune er sandsynligvis klar til at investere flere millioner kroner i en nedlagt jernbanebro over Gudenåen.

Broen anvendes i dag som en kombineret cykel- og gangbro mellem Randers Midtby og forstaden Vorup.

Belægningen på Den Blå Bro ved Randers Regnskov er ifølge kommunen angrebet af råd. Derfor skal træpladerne, som cyklisterne kører på, skiftes ud.

Politikerne i Randers Kommunes teknik- og miljøudvalg tager stilling til sagen på torsdag.

- Den eksisterende træbelægning med underliggende strøer og ege-sveller på broen er efterhånden meget angrebet af råd, og derfor ligger en stor del af plankerne løse og kan ikke holdes forsvarligt fastgjort. Samtidigt er der ofte meget glat på broen, da der dannes alger og mos på træbelægningen, og træet ikke har en skridsikring på overfladen, oplyser forvaltningen i fremstillingen af sagen.

Forvaltningen foreslår, at belægningen udskiftes med en ny skridsikker kunststofbelægning, der kræver betydeligt mindre vedligehold end træ og har en længere holdbarhed.

Samtidigt bør de eksisterende bærende træplanker ifølge forvaltningen udskiftes med stål.

En totalrenovering af hele broen inklusiv de bærende konstruktioner forventes at koste ca 9 mio. kr. En del af pengene er allerede afsat i forbindelse med budgetforliget for 2015-2018.