Bredt forlig om ny sygehusplan

40 af regionsrådets 41 medlemmer står bag ny sygehusplan, som blandt andet lukker den akutte modtagelse i Silkeborg.

Forliget betyder, at der fremover vil være akutte modtagelser på hospitalerne i Århus, Randers, Horsens og Viborg. Den akutte modtagelse i Silkeborg bliver lukket.

De nuværende modtagelser på hospitalerne i Herning og Holstebro skal snarest muligt erstattes af et nybygget hospital i Vestjylland.

- Med aftalen fremmer vi tanken om, at øvelse gør mester. Det vil sige, at vi samler den akutte behandling på færre steder og sikrer, at akut syge borgere i regionen bliver behandlet af et tværfagligt team af erfarne specialister. Det er et kvalitetsløft i forhold til i dag, siger gruppeformændene fra forligspartierne i en meddelelse på Region Midtjyllands hjemmeside.

Forliget betyder, at der fremover vil være være akutbiler med læger og sygeplejersker i Viborg, Skive/Salling, Horsens, Ringkøbing, Tarm, Silkeborg, Randers Djursland, Herning, Holstebro og Lemvig. Hertil kommer lægebemandet akutbil på traumecenteret i Århus.

Bag forliget står Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Kristendemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre samt - uden for partierne - Gunhild Husum. Enhedslisten - De Rød-Grønne valgte ikke at deltage i forliget.