Brandmændene er på ferie

Udrykninger forsinkes af mandskabsmangel

Brandbilerne er længere om at nå frem på grund af ferie

Aarhus Brandvæsen er i øjeblikket hårdt ramt af ferie blandt de deltidsansatte brandmænd, og det betyder, at det kan tage længere tid før større udrykninger når frem til brandstedet.

-  Problemet er, at det er personer, der må justere deres ferie ind efter deres "rigtige" arbejde, og da mange virksomheder lukker i ferietiden, vil de naturligvis også have fri fra brandmands-jobbet i samme periode, siger beredskabchef Lars Hviid til TV 2 | Østjylland.

-   Den første indsats er fremme som normalt, for det er heltidsbrandmænd, men det kan tage lidt længere tid før f.eks vandtankvognen når frem, siger beredskabschefen.

- Jeg har ikke modtaget underretninger fra mine indsatsledere om, at vi ikke har overholdt responstiderne på grund af det her, men vi har svært ved at få det til mandskabsmæssigt at hænge sammen i øjeblikket, siger han.

Aarhus Brandvæsen har i længere tid haft en kampagne for at skaffe deltidsbrandmænd, men det er svært at indpasse det frivillige brandmandsjob i det moderne arbejdsmarked. Han mener dog ikke at ansættelse af fuldtidsbrandmænd i stedet er løsningen.

-  Vi skal gange udgiften med ti, hvis beredskabet skal være fuldtidsansatte. Det er ikke realistisk, siger han.

En deltids-brandmand får 40.000 kr. om året i basisløn og derefter pr. udrykning. Det kan give en årsindtægt på 100.000 kr. afhængig af antallet af udrykninger