Brandalarmer til særligt udsatte

Kommune vil undgå dødsulykker

Foto: Colourbox

Silkeborg Kommune har valgt at investere i brandalarmer og sprinkleranlæg til udvalgte beboere på plejecentre og i botilbud for at undgå, at brande koster liv.

Ifølge Silkeborg Kommune kostede to brande inden for et år to mennesker livet på byens plejecentre.

Derfor bliver der nu lavet ekstra brandsikring, ligesom der bliver lavet en vurdering af de enkelte beboere.

- Vi vil gøre alt, hvad vi kan for undgå flere brande. Nu har vi gennemgået en række bygninger og lejligheder og har vurderet den enkelte beboers risiko, og vi er allerede i gang med at anskaffe og installere udstyr til ekstra brandsikring hos de mest udsatte beboere, siger Karina Due (DF), der er formand for ældre- og handicapudvalget i Silkeborg Kommune, i en pressemeddelelse.

Kommunen har kortlagt, hvor risikoen for brand er størst og sætter nu ind på de udvalgte steder.

- Der gør vi en ekstra indsats, og vi vil fremover vurdere den enkeltes risiko, når vi tilbyder en bolig. Vi kan jo ikke forbyde folk at ryge, men vi kan gøre vores bedste for at tage hånd om den beboer, som ikke selv magter det, siger Karina Due.

En arbejdsgruppe med repræsentanter for Brand & Redning, Sundhed & Omsorg, Handicap & Psykiatri og Ejendomme har anbefalet at købe syv mobile sprinkleranlæg, to mobile røganlæg til kaldeanlæg og 12 optiske røgdetektorer til de udsatte beboere. Silkeborg Kommune er i gang med at sætte røgalarmer og detektorer op, og sprinklerne bliver købt snart. Prisen er omkring 400.000 kroner.