Børnemishandlingssag i landsretten

I juli blev et forældrepar fra Todbjerg idømt otte måneders fængsel for børnemishandling. Nu begynder ankesagen.

Byretsdommen fastslog, at forældre kan straffes for grov børnemishandling, selvom børnene ikke har synlige skader.

I juli fik et forældrepar otte måneders betinget fængsel for i årevis at have slået og sparket deres to små børn, som i dag er 11 og 8 år og fjernet fra hjemmet. Forældrene har nægtet sig skyldige og ankede straks dommen.

Dommen var ifølge både anklager og forsvarere historisk, fordi der ikke er dokumenteret større fysiske skader hos børnene, som det ellers ofte ses i børnemishandlingssager, der ender i retten.

Pigen har under videoafhøring fortalt, at hun blev slået hver dag - undtagen onsdag, hvor hun var til hundetræning.

Ankesagen begynder i dag i landsretten i Århus og både forældreparret og anklageren har anket sagen.