Børn undervises udendørs

Undervisning i det fri får børn til at klare sig bedre i skolen.

Grønhøjskolen i Randers er Danmarks største forsøg med undervisning af børn udendørs lige til niende klasse. De foreløbige resultater er positive.

Skolen er den eneste i Danmark, som underviser alle elever fra børnehaveklasse til niende klasse i alle fag udendørs en hel dag hver uge.

- Når elever hopper rundt på tal og tabeller eller på alfabetet tegnet op på fliser, bruger de krop og forstand på samme tid. På den måde lærer de hurtigere at regne og stave udenfor end plantet på en stol i klasselokalet, siger Ann Mette Mølbæk Schwab, klasselærer i 3. klasse på Grønhøjskolen.

De første tre måneder, siden forsøget gik i gang, er eleverne i hendes tredje klasse blevet hurtigere til at regne og stave end hendes tidligere klasser.

Projektet følges af University College Syddanmark, der til marts kommer med en rapport om skolens resultater.

- Projektet er kommet godt fra start. Mange lærere udtrykker, at det øger fagligheden at eksperimentere med læring i alle fag i et uderum. Selv børnene udtrykker, at de lærer mere udenfor. Det bliver spændende at se, om projektet bliver banebrydende for måden, som skoler arbejder med læring i alle fag og i alle klasser, siger projektleder Mogens Brask Christensen.

Grønhøjskolen forsøger med undervisningen udendørs at tilgodese, at børn er forskellige og lærer på forskellige måder:

- Nogle børn bliver urolige ved at sidde stille i et klasseværelse. Det er ofte de børn, der har svært ved at stave og læse. Kommer de udenfor, bliver de mere kreative og aktive og viser, at de kan meget andet. Det gør noget ved deres selvværd, og de får højere status blandt kammeraterne, siger klasselærer Anne Mette Mølbæk Schwab.

Brugen af blandt andet konkurrence i undervisningen virker ikke mindst inspirerende for drengene, som ifølge mange undersøgelser har det svært med folkeskolens stillesiddende undervisning.

Fakta om udendørsskoler

I udeskolen flyttes undervisningen ud i naturen og nære omgivelser f.eks. en dag om ugen året rundt. Udedagen er faglig, og de udendørs aktiviteter tænkes sammen med aktiviteterne på
inde-dagene til en samlet undervisning.

Begreberne udeskole og naturklasse bruges ofte i flæng. Udeskole stammer fra Norge, mens naturklasse er en dansk opfindelse. Naturklassen tager udgangspunkt i naturen som
pædagogisk rum. Udeskolen arbejder med virkeligheden mere bredt.

I 80 procent af de norske skoler arbejder man i dag med udeskole.

Erfaringer fra Norge og Sverige viser, at opmærksomhed og koncentration er bedre udviklet hos børn, der undervises regelmæssigt i naturen.

En undersøgelse af en naturklasse på Rødkilde Skole viser, at eleverne bevæger sig dobbelt så meget på en skoledag i skoven som på en skoledag i skolen.