Borgmesters carport imod lokalplan

Odder Kommune har beordret stop for byggeri af carport hos den kommende borgmester.

Den kommende borgmester i Odder, Niels-Ulrik Bugge (V), har af sin egen kommune fået besked på, at byggeriet af en carport ved hans private bolig straks skal stoppe.

Det har nemlig vist sig, at carporten kommer udover det felt, der er afmærket til byggeri i lokalplanen. Og i byggetilladelsen står udtrykkeligt, at lokalplanens bestemmelser skal overholdes.

Kommunens embedsmænd vil nu undersøge sagen nøjere og bede om en erklæring fra en landmåler, før de eventuelt giver deres nye politiske chef tilladelse til at fortsætte byggeriet. Carporten opføres på Niels-Ulrik Bugges grund af et entreprenørfirma.

Se mere i TV2 / ØSTJYLLAND kl. 19.30.