Borgmester glæder sig

- Familier har været pressede

Fra på mandag vil det igen vrimle med børn i landets skolegårde i frikvartererne, og lærerne vil igen være at finde bag katedrene i klasseværelserne.

I Aarhus glæder borgmesteren sig til at byde eleverne velkommen i skole igen. Borgmester Jacob Bundsgaard (S) ærgrer sig dog over, at det ikke lykkedes parterne i konflikten selv at finde en løsning.

- Som udgangspunkt synes jeg, det er ærgerligt, at det ikke er lykkedes parterne i konflikten selv af finde en løsning, da jeg mener, det ville have været det bedste udfald, siger han.

 

- Som situationen er, glæder jeg mig dog over, at vi nu igen fra mandag kan få alle børn og lærere tilbage til en normal hverdag, som jeg ved, rigtig mange har savnet. Mange familier har været presset i de seneste uger, og på deres vegne er jeg glad for, at konflikten nu er slut.

- Skolerne i Aarhus kører i det kommende skoleår videre med udgangspunkt i den aftale, vi har indgået med Aarhus Lærerforening. Foran os ligger nu et arbejde med at få genskabt ro og tillid i den aarhusianske folkeskole, og det vil jeg opfordre alle parter til at gå konstruktivt ind i, siger borgmester Jacob Bundsgaard (S).

Regeringens forslag til et lovindgreb i lærerkonflikten fremsættes torsdag. Det betyder blandt andet en ændring af lærernes arbejdstidsaftale og en udfasning af en eksisterende seniorordning for lærere over 60 år. Til gengæld får lærerne en samlet lønstigning på 300 millioner kroner.