Borgmester: En god aftale!

Bykonge tilfreds med ny økonomiaftale

Torsdag lykkedes det regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) at nå til enighed om en aftale for det kommende års økonomi og finansiering for Danmarks 98 kommuner.

Aftalen, der faldt på plads efter den netop indgåede folkeskoleaftale, betyder, at kommunerne får tilført 200 millioner kroner til implementeringen af den nye folkeskolereform næste år, mens tallet stiger til 400 millioner årligt fra 2015.

- Aftalen tager afsæt i skoleforliget mellem Folketingets partier og vil derfor betyde et løft til folkeskolen. Samtidig giver aftalen mulighed for at styrke det nære sundhedsvæsen, herunder den forebyggelse og genoptræning, der foregår i kommunalt regi, siger borgmester i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard (S) i en pressemeddelelse.

Forudsætter en stram økonomi

Rammerne for kommunernes økonomi for 2014 blev i høj grad fastlagt i regeringens vækstplan tidligere på året. Der er afsat 230,5 milliarder kroner til kommunal service og 18,1 milliarder kroner til anlæg. Beløbene lægger sig op af rammerne for tidligere år, og forudsætter stadig en stram økonomi, mener Aarhus' borgmester.

- Der er tale om en stram aftale, som dog samlet set giver kommunerne lidt ekstra luft i økonomien. Umiddelbart vurderet betyder det, at vi i Aarhus Kommune kan holde balance i økonomien uden udsigt til sparerunder. Men det er fortsat helt nødvendigt med en stram styring af Aarhus Kommunes økonomi og fortsat fokus på modernisering og effektiv drift, siger Jacob Bundsgaard.

Mere efteruddannelse

Af aftaleteksten fremgår det, at man afsætter en milliard kroner til efteruddannelse af lærere frem til 2020, ligesom der i de kommende tre år er afsat 1,8 milliarder kroner til de kommuner, som har særlige udfordringer på skoleområdet.

Derudover har man valgt at give kommunernes anlægsinvesteringer et løft på to milliarder kroner.

Aftalen betyder desuden, at der overføres 300 millioner kroner til forebyggelse og sundhed fra andre steder i budgettet.