Borgmester beklager stoppet vindmølleprojekt

Undersøgelser har vist at projektet ikke er rentabelt

Foto: Colourbox

Borgmester Jan Petersen (S) beklager, at Grenaa Havn har opgivet vindmølleprojektet, efter en undersøgelse har vist, at projektet ikke er rentabelt.

Kommunalbestyrelsen blev torsdag orienteret om, at Grenaa Havn stopper det videre arbejde med at opstille kystnære vindmøller ud for Grenaa Havn.

Læs også Grenaa Havn dropper plan om kystnære vindmøller

- Det er ærgerligt, at projektet ikke bliver til noget. Blandt andet fordi det forringer vores muligheder for at tiltrække en vindmølleproducent med de potentielle arbejdspladser, det ville have medført. Formålet med projektet har fra starten været at tiltrække virksomheder til Grenaa og dermed langtidssikre beskæftigelsen lokalt, siger Jan Petersen i en pressemeddelelse.

Norddjurs Kommunes kommunalbestyrelse vedtog på et møde i august 2016 at give Grenaa Havns bestyrelse mandat til at arbejde videre med vindmølleprojektet.

Læs også Næsten 5000 flere i arbejde og ledigheden falder stadig

På daværende tidspunkt var der flere aspekter i projektet, som ikke var afklarede. Herunder mulighederne for at skabe positiv synergi med Grenaa Varmeværk og billigere elpriser til virksomheder placeret på havnens arealer. Grenaa Havns undersøgelse har nu klarlagt, at juridiske forhold gør, at disse muligheder ikke er til stede, og derfor ikke kan bidrage til, at selve opstillingen af møllerne bliver økonomisk mere rentabel.
- Det har været en forudsætning fra begyndelsen, at dette projekt skulle være kommercielt interessant for Grenaa Havn, og når den forudsætning nu viser sig ikke at være opfyldt, har havnens bestyrelse truffet den rigtige beslutning ved at sige stop, siger Jan Petersen.