Bliver ordblind på universitetet

Flere studerende snubler i bøgerne

Et stigende antal studerende snubler i bøgerne på deres videregående uddannelse og ender efter fine karakterer i både folkeskolen og gymnasiet med en diagnose som ordblinde.

Sådan lyder meldingen fra Aarhus Universitet til DR Østjylland.

- På gymnasiet er der mange, der har kunnet klare sig ved, at de har gode sociale kompetencer og været rigtig gode til at snakke. Men når de kommer på universitetet, er det ikke længere nok at være aktiv i timerne og mange opdager dér, at de har svært ved at læse og skrive på det niveau, som vi forudsætter, siger faglig leder ved universitetets rådgivnings- og støttecenter, Mette Schmidt.

Har knap 400 ordblinde
Støttecenteret har knap 400 ordblinde studerende tilknyttet. Alene i dette studieår er der kommet 90 nye til, og 60 af dem vidste ikke, at de var ordblinde, da de begyndte at studere. De har nu fået diagnosen dysleksi og støtte i form af teknisk udstyr og læse-/skrivevejledning.

- For nogle er det en lettelse, fordi man i mange år har tænkt, at man er dum. Men for mange er det også præget af identitetsproblemer, fordi skal man nu til at opfatte sig selv som handicappet, og vil man nogensinde få det job, man læser for at få, siger Mette Schmidt.

- De studerende undrer sig
Mette Schmidt kan godt forstå, at det ofte undrer de studerende, som har fået fine karakterer i både folkeskole og på gymnasiet, at de pludselig får diagnosen 'ordblind' på universitetet.

- Det undrer også andre i uddannelsessystemet, siger faglederen men de studerende udvikler ofte strategier, der gør, at de langt hen ad vejen kan skjule og kompensere for deres vanskeligheder, siger Mette Schmidt.