Bjørnebanden på spil i Randers

Kampen mod den giftige bjørneklo i gang

Fra begyndelsen af juli sender Randers kommune Bjørnebanden på patrulje i kommunen for at sikre, at private grundejere deltager aktivt i bekæmpelsen af den giftige plante Bjørneklo.

Kommunen har udsendt 63 påbud om bekæmpelse som opfølgning på sidste års tilsyn og Natur- og miljøafdelingen modtager dagligt henvendelser fra borgere, der vil bekæmpe planten.

- Vi beder lodsejerne tage godt imod medarbejderne, der, hvis det er muligt, vil kontakte lodsejeren inden tilsynet, forklarer Rasmus Hansen fra Natur og Landbrug i Randers Kommune.

Hvis private grundejere ikke har bekæmpet planten effektivt, kan de vente et brev fra Randers Kommune med en påmindelse om pligten til at sætte ind mod Bjørneklo eller en indskærpelse af påbuddet.

Randers Kommunes egen bekæmpelse på de kommunale arealer har i år først fundet sted på steder, der er skygget af træer. Derfor kan man opleve, at Bjørnekloen på mere synlige steder er nået længere frem i år, men også her vil de blive bekæmpet. Større koncentrationer af Bjørneklo findes typisk langs vandløb, hvor der har været flyttet jord eller hvor der tidligere er dumpet haveaffald.

Der er flere effektive måder at bekæmpe planten på. Enten kan man skære frøstandene af og sikre, at frøene ikke havner et sted, hvor de kan spire, eller man kan rodstikke planterne. Ved rodstikning er det en god idé at "forstyrre" jorden så lidt som muligt, da det kan øge spiringen næste år. Punktsprøjtning med godkendte midler til bjørneklobekæmpelse anbefales kun til større bestande. Bredsprøjtning frarådes.