Bilist overfaldet af anden bilist

En episode mellem to trafikanter resulterede i, at den ene slog den anden med en jernstang.