Bilist blændet af solen

To biler stødte sammen, fordi den ene bilist blev blændet af den lavtstående vintersol.