Besparelser skal gå til elever

Radikale: Kommune skal ikke tjene på lockout

De penge, som Aarhus Kommune sparer på lockout'en af folkeskolelærerne, skal bruges til gavn for skoleeleverne. Det mener Det Radikale Venstre i Aarhus. 

- Det er vigtigt for os, at lockout'en ikke bliver en kommunal spareøvelse, hvor de sparede penge til lærerlønninger bare ryger ned i den store kommunekasse, hvor de så kan blive brugt til alle mulige andre udgifter. Pengene skal bruges til gavn for eleverne, siger Rabih Azad-Ahmad, 1. viceborgmester i Aarhus, som vil fremsætte idéen som et beslutningsforslag til behandling i Aarhus Byråd.

De radikale påpeger, at der er udsigt til besparelser i million-klassen, hvis lockouten fortsætter en tid endnu.

Penge, som ifølge De Radikale, skal bruges til forbedring af de aarhusianske folkeskoler, til bedre undervisning m.m.

- Der er stadig rigtigt mange steder i folkeskolen her i Aarhus, hvor der er behov for penge til forbedringer, fornyelse og nye initiativer. Alt sammen til gavn for eleverne. Derfor skal de sparede lockout penge selvfølgelig bruges på denne måde, skriver Rabih Azad-Ahmad i en pressemeddelelse.

Ifølge TV 2 | ØSTJYLLAND's oplysninger er omkring 2.500 lærere omfattet af lockouten i Aarhus Kommune og man regner med en gennemsnitsudbetaling på 1.266 kroner om dagen per lærer. Det giver en omtrentlig besparelse på 3 mio. 165.000 kroner om dagen, som kommunen sparer under konflikten.