Beredskabsdirektør: Brandfolk vil overveje deres opsigelser

Både Syddjurs-borgmester Claus Wistoft og beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl er godt tilfredse med resultatet af møde onsdag aften

Otte brandfolk fra stationen i Ebeltoft er nu gået i tænkeboks for at finde ud af, om de også i fremtiden kan se dem selv i deres job som deltidsbrandmænd.

Det er resultatet af et møde mellem brandfolkene, direktøren for Beredskab og Sikkerhed Kasper Sønderdahl og borgmester i Syddjurs Kommune Claus Wistoft (V).

Mødet er kommet i stand som følge af, at 10 ud af 14 deltidsbrandmænd i Ebeltoft har valgt at opsige deres job som følge af besparelser på beredskabsområdet. To er allerede blevet fritstillet, mens otte nu overvejer situationen.

Fælles for flere af brandfolkene er, at de frygter, at sikkerheden bliver forringet.

Efter opsigelser: Borgmester og brandmænd til forsoningsmøde

Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl fortæller til tv2oj.dk, at mødet gik godt og at der fra alles side blev mulighed for at lufte synspunkter. Nu er det så op til brandmændene at tage stilling:

- De skal have fred og ro og god tid til at tænke. Når man siger sit job op, så kommer det jo ikke bare ud af den blå luft, siger han.

Står inde for sikkerheden

Også borgmester Claus Wistoft var ligeledes tilfreds med mødet og afventer nu beslutningen:

- Jeg håber, at de vil trække deres opsigelser tilbage.

Det er blandt andet ændrede arbejdsgange og sammensætning af mandskabet, som har fået brandmændene til at trække sig. Før hen bestod holdet, der blev kaldt ud til en udrykning, af en holdleder og syv brandfolk i Ebeltoft. På resten af Djursland var det seks brandfolk.

Antallet af brandfolk bliver i kraft af besparelserne og sammenlægningen af brandværnene i Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs skåret ned til fem mand plus en holdleder - ved det nye Beredskab og Sikkerhed.

Det er ifølge direktør Kasper Sønderdahl en helt forsvarlig løsning:

- Det er en ufattelig stor forandring, som betyder, at stationerne ikke længere skal ordne det hele selv, men i højere grad have hjælp af nabostationerne til eksempelvis at køre med vand, siger han.

De otte deltidsbrandmænd har nu frem til senest udgangen af marts til at beslutte sig for, hvorvidt de vil trække deres opsigelser tilbage.