Bent Hansen forventer fortsat passagerer i letbanen i næste uge

Aarhus Letbane fik fredag ikke grønt lys til at køre med passagerer, men Bent Hansen, formand for Region Midtjylland, forventer stadig, at den planlagte åbning finder sted i næste uge

01:00

Se interview med Bent Hansen her.

Fredag mødtes repræsentanter fra Aarhus Letbane med Trafikstyrelsen i håb om at man kunne nå til enighed, så den endelig godkendelse kunne komme på plads, og letbanen dermed endelig kan få grønt lys til at køre med passagerer.

Men Trafikstyrelsen har ikke endeligt godkendt sikkerheden, og derfor er det nu uvist, om Aarhus Letbane kan åbne i løbet af næste uge (uge 50), som var planen. Letbanen håber dog fortsat, at det kan lade sig gøre, mens trafikstyrelsen er lidt mere skeptiske og åbner op for, at det måske først kan blive ugen efter.

Læs også Nye Letbane-problemer: Trafikstyrelsen giver IKKE tilladelse til at køre

Bent Hansen (S), formand for Region Midtjylland, der er sammen med Aarhus Kommune ejer Aarhus Letbane, føler sig dog overbevist om, at letbanen kommer ud at køre med passagerer i løbet af næste uge.

- Der er ikke noget nyt under solen. Jeg forventer stadigvæk, at vi i løbet af uge 50 kommer ud at køre, siger Bent Hansen, der sætter tal på sin forventning: Han føler sig 95-97 procent sikker på, at det kommer til at ske.

Ejerforhold i Aarhus Letbane

Region Midtjylland ejer 50 pct. af  selskabet Aarhus Letbane I/S, der varetager letbanens kommende drift.

Aarhus Kommune ejer de resterende 50 pct.
Staten udtrådte som ejer i 2015. Når det gælder anlægsdelen for letbanens etape 1, er der fastlagt en ejerandel på 87,7 pct. til Aarhus Kommune og 12,3 pct. til Region Midtjylland.

Måske først uge 51

Helt så sikker er Kåre Clemmesen, der er vicedirektør i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, som skal give den endelige tilladelsen, dog ikke.

- Lad mig først sige, at vi har haft et rigtig godt møde med Aarhus Letbane. Der er stadig et stykke arbejde for Aarhus Letbane og deres accessor. Jeg er ikke i stand til at sige noget endeligt. Min forventning er, at det materiale, vi får i de næste dage, har en kvalitet, der gør, at vi kan godkende det, og min forhåbning er, at Letbanen kan komme ud og køre enten i slutningen af næste uge eller i begyndelsen af uge 51, siger han.

02:39

Nye Letbane-problemer: Trafikstyrelsen giver IKKE tilladelse til at køre - Se interview med Kåre Clemmesen her.

Luk video

Aarhus Letbane har som bekendt været igennem en turbulent tilværelsen med flere bump på vejen. Åbningen af første del var oprindeligt planlagt til marts 2017, men blev rykket til september. Her endte man dog med - aftenen inden den store åbningsfest - at aflyse åbningen, da godkendelserne ikke var i orden.

Busserne forlænges - hvis nødvendigt

Nu er håbet så, at Aarhus Letbane i løbet af næste uge kan begynde at køre med passagerer.

Men sker det ikke, skal aarhusianerne dog ikke frygte, at busserne stopper med at køre.

- Vi kan ikke standse busserne, og derfor er vi nødt til at sørge for, at busserne kører, hvis ikke letbanen kommer i gang. Men så sortseer er jeg ikke. Letbanen skal ud at køre, siger Bent Hansen.

Første strækning af letbanen går fra banegården i Aarhus til Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Aarhus Letbane oplyser, at man gør sig klar til at åbne med passagerer så snart, man modtager de sidste nødvendige godkendelser, og at håbet fortsat er i løbet af næste uge - uge 50. 

FAKTA OM AARHUS LETBANE

Aarhus Letbane har mødt flere bump på vejen fra anlæggelse og frem til den forventede åbning. Læs om forløbet her:

Marts 2017:
Åbningen af letbanen bliver udskudt på grund af manglende kørestrøm samt opsætning af nye broer.

Juli 2017:
Testkørsler af letbanen indledes på strækningen fra Aarhus H til Aarhus Universitetshospital i Skejby.

22. september 2017:
Trafikstyrelsen kan ikke godkende letbanen til kørsel med passagerer og aflyser dermed den planlagte åbningsfest dagen efter.
Styrelsen har ikke tillid til, at letbanens operatør, selskabet Keolis, har styr på sikkerhedsprocedurer, og man mener heller ikke, at Aarhus Letbane lever op til kravene til vedligehold af banen.

26. september 2017:
Borgmester Jacob Bundsgaard (S) holder pressemøde efter at have forlangt en redegørelse fra letbaneselskabet om forløbet.
Det fremgår også, at der har været knas i kommunikationen mellem letbanen og styrelsen, og at der var mistillid mellem styrelsen og den daværende sikkerhedschef i Keolis.

16. oktober 2017:
Aarhus Letbane oplyser, at Keolis har fremsendt opdaterede sikkerhedsprocedurer til Trafikstyrelsen.

20. oktober 2017:
Trafikstyrelsen bekræfter at have modtaget reviderede sikkerhedsprocedurer. Styrelsen oplyser, at man nu sagsbehandler og ikke kan meddele et endeligt tidspunkt for forventet godkendelse.

13. november 2017:
Aarhus Letbane holder møde med Trafikstyrelsen. Det står nu klart, at meldingen fra Trafikstyrelsen om, at letbanen kan åbne fem-otte uger efter aflysningen, ikke holder stik.
De endelige godkendelser er endnu ikke på plads.

14. november 2017:
 Letbanens ejere, Aarhus Kommune og Region Midtjylland, inviterer Trafikstyrelsen til møde for at drøfte situationen.

23. november 2017:
Trafikstyrelsen tilkendegiver på mødet i Aarhus, at man venter at have alle godkendelser på plads, så letbanen kan åbne på den indre strækning fra Aarhus H til Aarhus Universitetshospital i uge 50.

8. december 2017:
Trafikstyrelsen vil ikke give Aarhus Letbane lov til at køre endnu. Der mangler fortsat noget arbejde, oplyser Trafikstyrelsen efter et møde.

Kilde: Aarhus Letbane I/S, Ritzau.