Bedst til KOL-behandling

Foto: Region Midetjylland

Har landets korteste indlæggelsestid

KOL-case managers. Eller med andre ord: specialuddannede sygeplejerske. Det er vejen frem, hvis man vil helt i front med behandling af KOL-patienter. Og det vil de i Horsens. Derfor kan Hospitalsenheden Horsens nu præstere landets korteste indlæggelsestid for KOL-patienter.

- Løftestangen til et sammenhængende behandlingstilbud af høj kvalitet har fra starten været en god organisering, fortæller lungemediciner og overlæge Tina Brandt Sørensen, som leder hospitalsindsatsen omkring KOL-patienterne i Horsensområdet.

Flere og flere danskere får konstateret lungesygdommen KOL, der i mange tilfælde medfører svær invalidering. Men den fokuserede KOL-indsats sikrer patienterne en effektiv behandling. I 2010 var andelen af genindlæggelser 21 procent. I dag er den nede på 14 procent, selv om antallet af indlagte KOL-patienter generelt er stigende.

- Det fortæller os, at vi har godt fat i patienterne helt fra begyndelsen af et forløb. Vi tilser i dag mange flere patienter end tidligere i vores ambulatorier. Til gengæld fanger vi langt flere potentielle problemer på et tidligere stadie, fortæller Tina Brand Sørensen.

Ny forbedret app til dig
Ny forbedret app til dig
Ny forbedret app til dig