Bedre styr på skraldet

Nyt sorteringsanlæg bliver permanent

Hver dag smider danskere både metaldåser og plastikemballage ud sammen med dagrenovationen. Det bliver på landsplan til et spild på flere tusinde tons, der ellers kunne være sendt til genanvendelse.

I Randers venter man ikke på regeringens længe varslede ressourcestrategi, som skal løse problemet. Efter måneders succes med et nyt sorteringsanlæg, bliver løsningen nu permanent. Det oplyser Randers Kommune i en pressemeddelelse. 

Randers Kommunes nye anlæg er en udvidelse af det eksisterende anlæg til sortering af flasker. Anlægget er halvautomatisk og sorterer blandt andet metaldåser fra det øvrige affald med en magnet. 

Koster tre mio. kr

Udvidelsen har kostet omkring tre millioner kroner, men det er penge som kommer hjem igen, når kommunen sælger det sorterede affald til genanvendelse. 

Samtidig sparer kommunen penge til den forbrændingsafgift, der ellers skulle betales. Målet for kommunen er at mindst 370 tons metal og 200 tons plast fra Randers-området årligt vil blive genanvendt fra år 2016 - det svarer til omkring halvdelen af forbruget i kommunens husholdninger. 

- Der vil naturligvis være en overgang, hvor man i husholdningerne skal vende sig til tanken. Og vi er derfor ganske godt tilfredse, hvis vi her det første år kan få genanvendt 50 tons plast og 90 tons metaller. Vi kalkulerer så med en gradvis forøgelse frem til 2016, fortæller leder af affaldssektionen i Randers Kommune, Jørgen Niemann Jensen.

Stor gavn for miljøet

Hos den uafhængige konsulentvirksomhed Econet har man siden 1992 specialiseret sig inden for affald. Herfra giver blandt andre civilingeniør Claus Petersen rådgivning til både offentlige myndigheder, organisationer og private virksomheder. Han ser et stort potentiale i at kunne indsamle metal og plast til genanvendelse.

- Det vil få en stor positiv effekt for miljøet, hvis flere kommuner etablerede ordninger for indsamling og sortering af plast og metal på tilsvarende vis, som det nu sker i Randers. Jeg vil umiddelbart vurdere, at det på den måde vil være realistisk at få genanvendt 55 procent af metal-emballagen og 40 procent af plastemballagen - i stedet for, at det som i dag ender i dagrenovationen til forbrænding, siger Claus Petersen.