Bedre støtte til demente

Ansætter tre demenskoordinatorer

Tidligere har Randers Kommune haft demenskoordinatorer på nogle af de kommunale ældrecentre, men kun i få timer om ugen. Nu er det besluttet at ansætte tre demenskoordinatorer på fuld tid for at dække hele ældreområdet.
 
- Vores erfaring med demenskoordinatorer på ældrecentrene er, at de er en god hjælp for både demente og pårørende, og derfor udbreder vi ordningen, så flere får gavn af den, siger Erla Buhl, der er demenskonsulent i Randers Kommune.

De tre demenskoordinatorer er ansat fra 1. maj og kommer til at fungere som kontaktperson for de borgere, der får konstateret demens. Samtidig vil demenskoordinatorerne besøge borgere med demens i hjemmet og samarbejde med pårørende, læger, specialister og medarbejderne på ældreområdet.

Ud over den direkte hjælp til demente og pårørende, vil demenskoordinatorerne sammen med Erla Buhl udvikle nye tilbud til borgere med demens i Randers.