Bedre forhold for trafikanter

Åbner for nye adgangsveje til hospital

Byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Skejby har til tider ført til lange køer og decideret trafikkaos til og fra hospitalet.

Derfor forsøger Aarhus Kommune nu at sikre bedre vejforhold i området omkring det store hospitalsbyggeri.

Senest fra på mandag den 17. februar vil kommunen åbne nye veje i området og forsøge at holde trafikken adskilt, så trafik til hospitalet, til erhvervsområdet i Skejby og til byggepladsen får hver sin adgangsvej.

- Trafikken i Skejby området har igennem længere tid været påvirket af ledningsomlægninger, arbejdskørsel til Det Nye Universitetshospital og anlæggelse af Aarhus Letbane og af den nye Paludan-Müllers Vej. Det har givet kødannelser og trafikale gener til områdets trafikanter. Derfor har Trafik og Veje, Aarhus Kommune i samarbejde med DNU-byggeriet og Aarhus Letbane fundet en løsning, som vil forbedre trafikken til og fra Skejby, siger afdelingsleder Trine Buus Karlsen fra Trafik og Veje i Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Aarhus Kommune vil også forsøge, at lave signaljusteringer i området for at få trafikken til at glide lettere.

Få her et overblik over, hvilke veje du fremover skal benytte:

- Erhvervsområdet i Skejby og Skejby by får deres egen adgang til/fra den nye del af Paludan-Müllers Vej via Skejbybakkevej, og samtidig fjernes det midlertidige signalanlæg ved den gamle del af Herredsvej.

- Den gamle del af Agro Food Park vejen bliver åbnet, så trafikken til/fra sygehuset får egen adgangsvej til den nye del af Paludan-Müllers Vej. Den gamle del af Agro Food Park vejen vil i foråret blive flyttet nogle meter i forbindelse med anlæggelse af den nye adgangsvej til hospitalet.

- Trafikken til/fra DNU-byggeriets arbejdsplads vil blive ledt via den gamle del af Herredsvej.

- Aarhus Letbane skal på tværs af den gamle del af Herredsvej, hvilket betyder at denne vej lukkes. Trafikken skal bruge de nye adgangsveje.

Kilde: Aarhus Kommune, Trafik og Veje.