Barselsgave fra regionen

Genindfører fødselsdorberedelse

Foto: Flickr

Fra i dag, den 1. oktober, får alle førstegangsfødende forældre fra Aarhus til Ringkøbing tilbud om gratis fødselsforberedelse og dermed øges udsigten til færre indgreb ved fødsler og flere forældre, der er parate til barn. Det skriver Region Midtjylland.

Der er afsat to millioner kroner til at genindføre fødselsforberedelsen, som består af et gratis 4 x 2 timers fødselsforberedende kursus "En familie fødes" 23 steder i Region Midtjylland.

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu kan give et flot og gratis tilbud til de kommende forældre i Region Midtjylland. Det er en af livets store begivenheder at stå på tærsklen til at skulle føde og blive en familie, men det er også en omstændighed, som kræver forberedte forældre. Derfor er det også i vor interesse at sikre vore kommende borgere og deres forældre den bedst mulige start på familielivet, siger Carl Johan Rasmussen (S), der er formand for det rådgivende udvalg vedrørende hospitalsområdet.

Håber på færre indgreb

De fleste af emnerne i de fire moduler i "En familie fødes" er gamle kendinge, men de kommende kurser bygger også på ny viden og nye metoder til at inddrage de kommende forældre i kurset.

Forskningsprojektet "Parat til barn", fra Aarhus Universitetshospital dokumenterer, at fødsels- og forældreforberedelsesprogrammer øger førstegangsfødendes "mestringsevne", medfører færre indgreb, kortere ophold på fødeafdelingen og styrker de fødende kvinders tro på, at de kan amme deres børn.

- Forberedelsen skal klæde deltagerne på til den kommende forældrerolle og bidrage til, at den samlede familie oplever perioden som en positiv livsproces med mulighed for personlig udvikling og tryghed, siger jordemoder Henriette Svenstrup, som har været projektleder for arbejdsgruppen bag det nye tilbud.