Bank udskyder regnskab

Afventer rapport fra Finanstilsynet

Danske Andelskassers Bank har udsat delårsrapporten for 1.-3. kvartal.

Det sker efter, at Finanstilsynet for nyligt har været på besøg. Banken afventer nu tilsynets endelige rapport.

Allerede nu står det dog klart, at banken ikke lever op til solvenskravene, da Finanstilsynset mener, at der skal foretages yderligere nedskrivninger.

- Selv om vi endnu ikke har fået de endelige konklusioner og således heller ikke har fået et påbud om at lave en sådan genopretningsplan, har vi igangsat arbejdet med en sådan plan. Denne plan vil blive udarbejdet og gennemført hurtigst muligt, så vi får reetableret en tilfredsstillende solvens, oplyser banken på sin hjemmeside.

På trods af nedskrivningerne fastholder Danske Andelskassers Bank sine forventninger om en basisindtjening for 2013 på omkring 160-190 millioner kroner.

Danske Andelskassers Bank har afdelinger i Aarhus, Randers og Voldby.