Bank-tab værre end ventet

Nedskriver med yderligere 126,9 mio. kr.

Østjydsk Bank med hovedsæde i Mariager må nu konstatere, at sidste års tab var endnu større end beregnet.

Det kriseramte pengeinstitut korrigerer sit regnskab for 2012 og nedskriver med yderligere 126,9 mio. kr.

Nedskrivningerne for sidste år kommer dermed op på 490,9 mio. kr. samlet.

Østjydsk Bank har indledt dette regnskabsår med røde tal på bundlinjen og må nu ud at skaffe ny kapital for at leve op til solvenskravene fra Finanstilsynet.

- I forlængelse af Finanstilsynets ordinære inspektion af Østjydsk Bank, afsluttet i maj måned 2013, har tilsynet påbudt banken at foretage en vurdering af, hvor stor en andel af de under inspektionen opgjorte ny- og mernedskrivninger der, i lyset af gældende regnskabsregler, allerede burde være udgiftsført i bankens årsrapport for 2012, skriver banken.

Østjydsk Bank har i alt syv afdelinger, der alle er placeret i Randers og byens nordlige opland.