Ateister får egen gravplads

Første kirkegård uden kors og fredsduer

Et hjørne af Vestre Kirkegård i Aarhus kommer fremover til at fremstå uden kors og andre religiøse symboler.

Vestre Kirkegård i Aarhus kommer til efteråret til at udfylde en ekstra funktion.

Et område af kirkegården vil til den tid stå uden religiøse symboler og dermed fungere som gravplads for ikke-troende.

Dermed bliver en dansk kirkegård for første gang nogensinde stillet til rådighed for personer, som ikke ønsker kors eller fredsduer ved graven. Det skriver Kristeligt Dagblad.

- Flere og flere melder sig ud af folkekirken, og i den sammenhæng har vi vurderet, at en stor del kunne ønske at ligge i et område uden religiøse symboler.

- Vi laver ikke et gravsted for ikke-troende, men et gravsted friholdt for religiøse symboler, siger Kim Gulvad Svendsen, afdelingschef for teknik og miljø i Aarhus Kommune.

Ingen religiøse symboler
Gravområdet får plads i udkanten af kirkegården, hvor besøgende kan komme til næsten uden at passere andre grave eller religiøse symboler.

Etableringen kommer hverken til at berøre eksisterende grave eller gøre indhug i kommunens kirkegårdsbudget, fastslår Kim Gulvad Svendsen.

Den kommende gravplads glæder Ateistisk Selskab, som siden efteråret 2008 har samarbejdet med Aarhus Kommune om tiltaget.

- Det er vigtigt at sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor religioner har monopol på at begrave folk.

- Når jeg dør, vil det være mærkeligt for mine efterladte at begrave mig almindeligt på en kirkegård og derved kæde mig sammen med noget, jeg ikke har taget del i, siger formand Stinus Lindgren, som anser det for en bagatel, at kirkegårdsjorden er kristent indviet.

Indtil nu har ikke-troende danskeres begravelsesmuligheder begrænset sig til de skovgravpladser, som allerede er etableret flere steder i landet.