Årsregnskab viser lille plus

Beskedent overskud på bundlinjen

Pressalits hovedsæde i Ry, Maglehøj. Foto: Pressalit

Toiletsæde-fabrikanten Pressalits årsregnskab viser et beskedent overskud på bundlinjen på 741.000 kr. Omsætningen var i 2012 på 398 millioner kroner, og det er en tilbagegang fra 2011 på otte procent.

Efter de første ni måneder af 2012 stod Pressalit til et pænt årsresultat, der lå tæt på det budgetterede, men i de sidste tre måneder af året kom en opbremsning i det europæiske byggeri, der betød at Pressalit ikke kunne realisere forventningerne til året som helhed.

- Efter de seneste års krise er vores kunder blandt grossister og VVS-forhandlere blevet meget opmærksomme på ikke at binde for meget kapital. De reagerer derfor meget voldsomt med nedbringelse af lagrene, så snart markedet viser det mindste tegn på usikkerhed, og det rammer ikke kun Pressalit, men branchen som helhed. Det oplevede vi i fjerde kvartal 2012, hvor der opstod en markant forsigtighed på de europæiske markeder, og salget bremsede voldsomt op. Samtidig har projektsalget også været svagt. Groft sagt kostede det os hele årets overskud, og vi ender derfor tæt på et sort nul på bundlinjen, forklarer ordførende direktør Dan Boyter i en pressemeddelelse.

I 2011 havde Pressalit et overskud på 14,8 millioner på bundlinjen.