Arla vil hente milliarder

Kapitaludvidelse skal sikre omsætnings-fremgang

Mejerikoncernen Arla med hovedsæde i Aarhus vil nu udstede obligationer til investorer, der ved køb af obligationerne skal lægge godt 1,2 milliarder kroner i Arlas kasse.

Dermed skal Arla hente en stor mængde kapital, som skal være med til at drive en kraftig vækst i selskabet. Målet er at øge omsætningen fra nu 49 milliarder kroner til 75 milliarder kroner i 2015.

Væksten vil til dels blive finansieret fra øgede investeringer fra Arlas andelshavere. Dertil kommer lånekapital, herunder obligationerne med en fem-årig løbetid.

- Arla har en solid investering i ryggen fra vores andelshavere i Danmark, Sverige og Tyskland. Men vi har samtidig pligt til at sørge for, at vi har de bedste og bredeste låne- og finansieringsmuligheder, siger Frederik Lotz, finansdirektør i Arla Foods.

Obligationerne noteres på børsen i Luxembourg i svenske kroner. Der er tale om et beløb på 1,5 milliarder svenske kroner.

- Vi har valgt at udstede obligationerne i svenske kroner, fordi der er et meget effektivt marked for virksomhedsobligationer i Sverige, siger Frederik Lotz.

Målgruppen for udstedelsen er primært institutionelle investorer i Sverige. Mejerikoncernen Arla vil nu udstede obligationer til

investorer, der ved køb af obligationerne skal lægge godt 1,2 milliarder kroner i Arlas kasse.

Dermed skal Arla hente en stor mængde kapital, som skal være med til at drive en kraftig vækst i selskabet. Målet er at øge omsætningen fra nu 49 milliarder kroner til 75 milliarder kroner i 2015.

Væksten vil til dels blive finansieret fra øgede investeringer fra Arlas andelshavere. Dertil kommer lånekapital, herunder obligationerne med en fem-årig løbetid.

- Arla har en solid investering i ryggen fra vores andelshavere i Danmark, Sverige og Tyskland. Men vi har samtidig pligt til at sørge for, at vi har de bedste og bredeste låne- og finansieringsmuligheder, siger Frederik Lotz, finansdirektør i Arla Foods.

Obligationerne noteres på børsen i Luxembourg i svenske kroner. Der er tale om et beløb på 1,5 milliarder svenske kroner.

  - Vi har valgt at udstede obligationerne i svenske kroner, fordi der er et meget effektivt marked for virksomhedsobligationer i Sverige, siger Frederik Lotz.

Målgruppen for udstedelsen er primært institutionelle investorer i Sverige.

- Men jeg vil ikke afvise, at vi senere henvender os til andre

målgrupper, siger Frederik Lotz.