Arla bøjer sig for øko-krav

Øko-producenter får samme opsigelsesfrist som producenterne af alminde­lig mælk.

Arla Foods med hovedsæde i Århus bøjer sig og stiller økologiske andelshavere lige med almindelige mælkeleverandører, når det gælder varsel om opsigelse. Dermed vil økologiske leverandører kunne komme hurtigere ud af en kontrakt om leverance til Arla.

Økologerne får et opsigelsesvarsel på fire måneder ligesom de øvrige leverandører, mod de 13 måneder, som hidtil har været gældende for økologerne.

Ændringen af Arlas hidtidige og kritiserede forhold blev besluttet på et bestyrelsesmøde i aftes.