Århusianerne skylder kommunen en halv milliard

Det er særligt børnepenge og institutionsafgifter, som århusianerne ikke betaler til tiden. V, K og SF vil inddrive pengene.

I alt skylder borgerne i Århus deres kommune 515 millioner kroner.

En af hovedårsagerne er, at kommunen skal lægge ud, hvis en borger ikke er i stand til at betale børnepenge. Og i Århus Kommmune er det blevet et stort problem.

Ifølge Århus Stiftstidende havde kommunen pr. 31. december 2008 lagt 379 millioner kroner ud for de dårlige betalere.

Desuden undlader mange børnefamilier at betale, hvad det koster at have deres børn i daginstitution. De skylder tilsammen Århus Kommune 17 millioner kroner.

Både Venstre, Konservative og SF i Århus Byråd siger til avisen, at man nu skal gøre et ekstra forsøg på at inddrive pengene.