Århusianere til kamp mod moské

En gruppe århusianere deler brochurer ud for at forhindre en kommende moské.

En lokal forening forsøger i disse dage at overbevise århusianerne om, at byen ikke skal være hjemsted for en moské.

Foreningen, der kalder sig Århus Mod Moskéen, vil i løbet af søndag, mandag og tirsdag uddele i alt 8000 brochurer med argumenter mod et religiøst centrum for østjyske muslimer.

- Planerne om en stormoské i Århus vil ikke blot være endnu et knæfald for islam. Det er også en accept af, at islam ad åre får større og større indflydelse på livet i Danmark, skriver foreningen i en presse- meddelelse.

Århus Mod Moskéen mener, at intole- rance over for anderledes tænkende er dybt forankret i koranen, og derfor vil en århusiansk moské være et slag mod demokratiet.

Du kan læse mere om Århus Mod Moskeen på <A href="http://www.aarhus-mod-moskeen.dk"><STRONG>foreningens hjemmeside</STRONG></A>, ligesom du kan finde generelle informa- tioner om stormoskeen på hjemmesiden

<A href="http://www.moskeen.dk"><STRONG>moskeen.dk</STRONG>.</A>