Århus vil gøre skoler attraktive

Otte skoler i belastede områder skal tiltrække børn af ressourcestærke forældre.

Otte skoler i det vestlige Århus skal i fremtiden være mere attraktive for ressourcestærke forældre. Med den øgede indsats håber et flertal i byrådet, at forældrene ikke sender deres børn til privatskoler eller skoler i andre dele af byen.

De otte skoler skal efter stockholmsk forbillede gøres til såkaldte magnetskoler, der med ekstra penge og en særlig indsats skal kunne fastholde og tiltrække børn af ressourcestærke forældre. Politikerne vil blandt andet styrke fagligheden, forbedre samarbejdet mellem skole og hjem samt videreuddanne personalet.

Byrådspolitikerne arbejder indtil videre med tre forskellige modeller, hvor den billigste koster 13 millioner kroner. De otte skoler, der er omfattet af projektet, er Nordgårdskolen, Ellekærskolen, Frydenlundskolen, Gjellerupskolen, Hasle Skole, Skjoldhøjskolen, Søndervangskolen og Tovshøjskolen.