Århus Teater i nyt samarbejde

Århus Teater indleder samarbejde med kollegerne i Aalborg og Odense.

Århus Teater vil samarbejde med kollegerne i Odense og Aalborg. Teatret skriver i dag under på en aftale med de to øvrige landsdelsscener, og formålet er blandt andet at skabe en fælles overbygning.

Med en fælles overbygning vil de tre store provinsteatre blandt andet kunne uveksle forestillinger, sådan at et århusiansk stykke for eksempel kommer på turné til Odense og Aalborg. Samtidig planlægger de tre teatre at udvikle fælles abonnements- og rabatordninger med støtte fra stat og amter. På den måde håber scenerne blandt andet at kunne trække flere børn og unge til. Endelig vil teatrene opbygge en fælles database over rekvisitter, kostumer og teknisk udstyr, sådan at de lettere kan låne effekter fra hinanden.

Nordjyllands, Århus og Fyns amter er sammen med Kulturministeriet de instanser, der i dag skriver under på aftalen. Kulturminister Brian Mikkelsen (K) har som et led i aftalen forhøjet det statslige anlægstilskud til vedligeholdelse af de tre historiske teaterbygninger fra 9 til 12 millioner kroner i de fire år, aftalen løber. Aftalen betyder desuden, at teatrene træder ud af den generelle abonnementsordning, som de er en del af i øjeblikket.