Århus-succes nu landsdækkende

En såkaldt mentorordning har gjort frafaldet blandt elever på teknisk skole markant mindre.

En såkaldt mentorordning er blevet landsdækkende, fordi den har været en stor succes på Århus Tekniske Skole.

Skolen fik i 2004 idéen til ordningen, som mindsker frafaldet hos de svageste elever fra de etniske minoriteter.

Ordningen var først et to-årigt forsøg. Den går ud på, at de svageste elever får tilbudt en voksen støtteperson, en mentor, der hjælper dem, også når skolen er lukket.

Det har gjort frafaldet blandt eleverne markant mindre, og successen på Århus Tekniske Skole har været så stor, at det fra 1. august i år er blevet lovpligtigt for alle erhvervsskoler i landet, at tilbyde en mentorordning.