Århus Sporveje vandt bus-kampen

Det bliver Århus Sporveje, der tager sig af de syv udbudte linjer i Århus, der var i licitation.

Midttrafiks bestyrelse besluttede i dag at tildele den udbudte kørsel på syv bybuslinjer i Århus til Busselskabet Århus Sporveje.

Den udbudte kørsel omfatter ca. 124.000 køreplantimer om året, den udføres med 33 busser og køres af ca. 130 chauffører.

Kørslen er på linjerne 4, 6, 7, 8, 16, 24 samt en del af 91 og udgør ca. 20 procent af bybuskørslen i Århus.

Resultatet af udbuddet medfører et kvalitetsløft af bybuskørslen i Århus. I foråret 2009 indsættes 33 helt nye lavgulvsbusser. Miljøet vil blive forbedret, idet de nye busser skal opfylde EURO V kravene og erstatter busser, der forurener væsentligt mere.

Busserne er uden indvendige trin. Det sikrer gode adgangsforhold for alle og reducerer risiko for fald.

Kørslen vil også blive billigere. Den tilbudte timepris ligger 14 procent under den pris, Århus Sporveje kørte til i 2007.

I følge bestyrelsesformand Poul Vesterbæk fra Midttrafik vil det dog ikke betyde lavere buspriser for passagererne.

Midttrafik forventer, at næste udbud af bybuskørsel i Århus Kommune sker i 2010.