Århus Sporveje skal forbedre vagter

Der er alt for mange lange og usunde vagter for chaufførerne i Århus. Nu forlanger Arbejdstilsynet, at der strammes op.