Århus Sporveje frifundet

Århus Sporveje var i sin gode ret til at opsige alle lokalaftaler med sine tjenestemandsansatte buschauffører. Sådan lød afgørelsen i Arbejdsretten søndag.

Århus sporvejene undlod til gengæld at komme med forslag til, hvad der skulle erstatte lokalaftalerne, og for den forseelse blev Århus Sporveje idømt en bod på 100.000 kroner. Det blev resultatet af en faglig voldgift i Arbejdsretten i København søndag.

Sagen blev afgjort af voldgiftsrettens formand, fordi retten ikke kunne blive enig. Det var de tjenestemandsansatte chaufførers fagforening, FOA, som havde bedt voldgiften vurdere, om Århus Sporveje havde ret til at opsige alle lokalaftaler om buschaufførernes arbejdsvilkår. Lokalaftalerne udløb 1. april, hvorefter der blev indført vagtplaner, som buschaufførerne har strejket imod.

- Vi må tage til efterretning, at retten nu har talt. Også selv om jeg havde håbet, at retten havde tillagt tjenestemændenes lokale aftaler samme beskyttelse, som gælder for overenskomstansattes lokale aftaler, siger FOA-formand Dennis Kristensen. FOA vil i den kommende tid se nærmere på, hvilke bestemmelser for arbejdstider og pauser, der gælder for tjenestemandsansatte buschauffører, efter at de lokale aftaler er borte. - Det gør ikke situationen ved Århus Sporveje mere overskuelig, siger Dennis Kristensen. Århus Sporveje har tidligere måtte betale bod for ikke at overholde pausebestemmelser i de nye vagtplaner.